Archive for June, 2009

Activate Windows Security dialog box

This solution is for Windows XP and Windows Server 2003 operating systems. In certain situations (through installation or modifying settings) Windows Security dialog box is not displayed when pressing the key combination CTRL + ALT + DEL. Only the Windows Task Manager dialog box shows up. Read the rest of this entry »

No Comments

Activare fereastra Windows Security

Aceasta solutie este valabila pentru sistemele de operare Windows XP, Windows Server 2003. In anumite situatii (prin instalare, setari) formularul Windows Security nu este afisat la apasarea combinatiei de taste CTRL+ALT+DEL, activandu-se doar Windows Task Manager. Read the rest of this entry »

1 Comment

Change Windows user password using Remote Desktop application

This solution is for Windows XP and Windows Server 2003 operating systems. Using a Remote Desktop connection is possible to modify the password for any user accounts defined on the remote computer. Read the rest of this entry »

No Comments

Modificare parola utilizator Windows prin Remote Desktop

Aceasta solutie este valabila pentru sistemele de operare Windows XP, Windows Server 2003. Printr-o conexiune de tip Remote Desktop este posibila modificarea parolei pentru oricare din conturile de utilizator definite pe sistemul de la distanta. Read the rest of this entry »

No Comments

Crearea unei baze de date in VB.NET

Baza de date este un termen ce desemneaza un fisier structurat, creat in vederea stocarii si administrarii datelor. Administrarea datelor in baze de date vizeaza operatii precum: regasirea, sortarea, gruparea si relationarea datelor.
Stocarea si administrarea datelor se realizeaza prin intermediul sistemelor de gestiune a bazelor de date SGBD. Un exemplu de astfel de SGBD este SQL Server. Mai mult, acesta este un SGBD Relational.

Read the rest of this entry »

, , , , , , , , ,

1 Comment

Mecanisme de transfer a argumentelor unei proceduri in VB.NET

O procedura [...] este invocata, apelata, intr-un context dat. Procedura executa secventa de cod sursa in mod repetat, utilizand date diferite la fiecare invocare a sa. Datele utilizate sunt reprezentate de variabile [...], constante si expresii transferate in procedura.
Parametrul reprezinta o valoare pe care procedura o asteapta la momentul invocarii. Definirea unei proceduri presupune si eventuala definire a listei de parametri.
Argumentul reprezinta valoarea furnizata parametrului procedurii la momentul invocarii acesteia. Argumentele reprezinta elemente cu valori diferite pentru invocari diferite ale procedurii.

Read the rest of this entry »

, , , , , , , , , ,

No Comments

Definirea enumerarilor in VB.NET

Enumerarile ofera un mod avantajos de lucru cu multimi de constante sau asocierea valorilor constante cu denumiri de constante. Enumerarile sunt tratate ca tipuri de date si sunt utilizate pentru a crea multimi de constante.
Avantaje ale utilizarii enumerarilor:

Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

1 Comment

Definirea procedurilor de tip proprietate in VB.NET

In VB.NET, procedura proprietate reprezinta secventa de cod sursa de manipulare a unei caracteristici intr-un modul [...], clasa de obiecte [...] sau structura [...].
VB.NET pune la dispozitie urmatoarele proceduri de tip proprietate:

Read the rest of this entry »

, , , , , , , , ,

1 Comment

How to: Create a Table Object in a Database Microsoft Access 2003

Creating a table in a database Microsoft Access 2003 consists in:

  • selecting the type of object Tables in the Database Window [...];
  • command launch New in the toolbar of the Database Window;
  • selecting how to create the table from the list of the options in the dialog box New Table.

Read the rest of this entry »

, , , ,

1 Comment

Definirea modulelor in VB.NET

Un modul reprezinta unul dintre elementele de programare care contin cod sursa ce urmeaza a fi compilat si executat. Un element similar de programare este clasa de obiecte [...]. Spre deosebire de modul, clasa de obiecte poate fi adaptata cerintelor particulare ale dezvoltatorilor prin implementarea mostenirii.
Modulul este implementat cu ajutorul specificatiilor Module si End Module.

Read the rest of this entry »

, , , , , ,

7 Comments