Archive for iunie, 2009

JavaScript Injection

Scopul acestui material este de a descrie vulnerabilitatile unui formular Web pentru a ajuta la protejarea site-urilor si nu de a descrie metode care sa fie utilizate in scopuri rau intentionate. Din punctul de vedere al securitatii informatice, un administrator trebuie sa stie cum poate fi atacat site-ul pentru a implementa masuri de protectie.

JavaScript Injection reprezinta o tehnica prin care un utilizator poate sa insereze sau sa execute cod JavaScript in pagina Web vizitata (NU in sursa ei de pe server, ci in sursa html care a fost primita de la server si care se gaseste pe calculatorul utilizatorului). Read the rest of this entry »

,

No Comments

Solutie pentru “A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client…”

Aceasta eroare este intalnita in cazul aplicatiilor Web, dezvoltate cu tehnologie ASP.NET. In momentul in care pagina revine la server pentru a fi prelucrata este generata o exceptie de tipul Read the rest of this entry »

,

1 Comment

Solution for “A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client…”

This error is encountered in the case of Web applications which are developed with ASP.NET technology. When the page returns to the server to be processed it is generated an exception like this one Read the rest of this entry »

,

No Comments

Definirea procedurilor in VB.NET

Procedura reprezinta un bloc de specificatii VB.NET incluse intr-o declaratie precum: Function, Sub, Operator, Get si Set. Toate specificatiile executabile VB.NET sunt incluse intr-o procedura.

Invocarea unei proceduri este cunoscuta si sub denumirea de apel de procedura si reprezinta momentul lansarii in executie a specificatiilor incluse in respectiva procedura. La sfarsitul executiei codului din procedura, controlul executiei se preda codului in punctul in care procedura a fost invocata.

Read the rest of this entry »

, , , , , , , , ,

2 Comments

Definirea unui ansamblu in VB.NET

Ansamblul reprezinta o colectie de tipuri si resurse ce formeaza o unitate functionala. Ansamblul formeaza unitatea fundamentala de implementare, controlul versiunilor, reutilizare, domeniul de activare si permisiunile de securitate pentru aplicatii bazate pe platforma .NET.

Intr-un ansamblu se include un manifest, similar unui cuprins:

Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

1 Comment

Efect de miniaturizare Tilt-Shift in Photoshop

Efectul de miniaturizare Tilt-Shift (Tilt-shift miniature faking) reprezinta un proces de prelucrare prin care imaginea unui mediu sau obiect real este prelucrata astfel incat sa creeze senzatia pozei unei machete. Efectul Tilt-Shift poate fi obtinut si prin intermediul unor lentile fotografice speciale si a unor aparate profesionale. Pentru a prelucra imaginea sunt utilizate aplicatii software dedicate (Adobe Photoshop, Corel, etc). Read the rest of this entry »

,

No Comments

Definirea unui namespace in VB.NET

Termenul de namespace desemneaza o colectie de elemente de programare, organizate si clasificate pentru operatii de grupare si accesare facile.
Elementele de programare la nivel de namespace includ:
Read the rest of this entry »

, , , , , ,

1 Comment

How to: Create a Database in Microsoft Access 2003

A database contains information on data to be stored and managed.

Creating a database Microsoft Access 2003 is made either from a blank database, either from a template of the database provided by Microsoft Access 2003 application.

Read the rest of this entry »

, , ,

1 Comment

Word VBA: Schimbare proprietati imagini

Pentru a modifica proprietatile tuturor imaginilor dintr-un  document Word se utilizeaza colectiile Shapes (pentru obiecte ancorate) si/sau InlineShapes (pentru obiecte incadrate in paragrafe) accesibile prin intermediul obiectelor de tip Document (de exemplu prin ActiveDocument).

Obiectele asociate imaginilor (de tip Shape si InlineShape) dispun de proprietatea PictureFormat prin intermediul careia pot fi modificate propritatile acestora (contrast, luminozitate, tranparenta etc.).

De exemplu, pentru cresterea contrastului cu 40% si scaderea luminozitatii cu 20% se poate utiliza urmatoarea macrodefinitie VBA:

<div>Sub ModificaProprietatiImagini()</div>
<div>Dim imagine As InlineShape</div>
<div>On Error Resume Next</div>
<div>For Each imagine In ActiveDocument.InlineShapes</div>
<div>  If imagine.Type = wdInlineShapePicture Or imagine.Type = _
wdInlineShapeEmbeddedOLEObject Then
    imagine.PictureFormat.Brightness = imagine.PictureFormat.Brightness - _
imagine.PictureFormat.Brightness * 0.2
    imagine.PictureFormat.Contrast = imagine.PictureFormat.Contrast + _
imagine.PictureFormat.Contrast * 0.4
  End If
Next</div>
<div>End Sub</div>

Este necesara tratarea erorilor de executie, deoarece pot fi accesate si alte obiecte pentru care proprietatea PictureFormat nu este disponibila (de exemplu un obiect din colectia InlineShapes este de tip WordArt).

, ,

No Comments

Definirea si referirea unei structuri in VB.NET

Structura reprezinta un element de programare similar claselor de obiecte [...]. Diferenta consta in faptul ca structurile sunt tipuri valoare, in timp ce clasele de obiecte sunt tipuri referinta.
O variabila de tip valoare este declarata, iar la momentul executiei se aloca spatiu conform tipului de date declarat. Variabila de tip valoare este distrusa atunci cand se paraseste blocul in care a fost definita.
Read the rest of this entry »

, , , , , , , , ,

5 Comments