Archive for iunie, 2011

Tutorial Java SCJP – #15 Clase Wrapper pentru tipurile primitive

In Java exista 2 categorii importante de tipuri de date: referinte si primitive. De cele mai multe ori, valorile numerice, caracterele si valorile logice sunt utilizate ca primitive, deoarece sunt mai eficiente, ca viteza de procesare, sintaxa si efecte asupra memoriei. In ciuda acestui fapt, exista scenarii (cand folosesti Collections), când este necesar sa stochezi valori primitive in interiorul unor obiecte. Pentru aceasta nevoie, Java ofera un set de clase folosite la ambalarea (wrap) valorilor primitive intr-un obiect.

Read the rest of this entry »

1 Comment

Tutorial Java SCJP – #16 Constructori

Intr-o clasa se pot defini metode, dar exista un tip special de metode care sunt folosite pentru a rezolva o anumita problema, aceea de a construi obiecte. Constructori sunt metode speciale datorita rolului lor si pentru ca au o multime reguli privind declararea si utilizare.

1 Comment

Tutorial Java SCJP – #17 Modificatori de acces pentru metode si variable, atribute

Modificatorii de acces reprezinta modalitati prin care programatorul poate controla (acorda sau restrictioneaza) accesul la metodele si atributele definite intr-o clasa. Un motiv pentru a utiliza acesti modificatori de access este conceptul POO numit incapsulare, care cere ca atributele sa nu poata si accesate (citire/scriere) direct, ci doar prin metode accesor (cele prefixate cu get si set). Un alt motiv este necesitatea de a controla cum este folosita clasa si cum si ce valori ajung sa fie stocate in variabilele de instanta (atribute). De exemplu, daca se implementeaza clasa Persoana care defineste atributul varsta, nu este de dorit ca un alt programator sa poata initializa direct (cu orice valoare) acest atribut, deoarece poate folosi o valoare negativa.

Read the rest of this entry »

2 Comments

Tutorial Java SCJP – #17 Access modifiers for methods and attributes

Access modifiers represents ways to give or to restrict access to class variables and methods. One reason is the encapsulation concept that states that instance variables are not accessed directly, but only through access methods (prefixed with get or set). Another reason is to control how the class is used and how and what values are getting into instance variables (ex. if you implement the Person class that has a age instance variable you don’t want to allow other programmers to initialize it directly with any value because they can put a negative one)

Read the rest of this entry »

2 Comments

How to encrypt with 3DES – DESede from Bouncy Castle API in J2ME applications

In this post we will see how to use the 3DES (Triple Data Encryption Standard in EDE mode) or DESede algorithm implementation from the Bouncy Castle API for J2ME platform. The example will use the 3DES lightweight engine to encrypt and decrypt a file managed by a J2ME (MIDlet) application.

The Bouncy Castle Crypto API for Java provides a lightweight cryptographic API that works with everything from the J2ME to the JDK 1.6 platform. The API is different for J2ME platform than the one for JDK platform. For example, the lightweight API has different implementations for the two platforms:

Read the rest of this entry »

, , , , ,

3 Comments

How to encrypt / decrypt with DES from JSR 177 SATSA API in J2ME applications

In this post we will see how to use the DES (Data Encryption Standard) algorithm implementation, in CBC and ECB modes, from the Security and Trust Services API (SATSA) for J2ME platform. The complete example will use the DES engine (in CBC or ECB mode) to encrypt and decrypt a file managed by a J2ME (Midlet) application.

The Security and Trust Services API (SATSA) specification defines optional packages for the Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME) and is a lightweight cryptographic version of the standard version in JSE. The API is different for J2ME platform than the one for JDK platform because it provides fewer classes. Regarding the API, both the J2ME and JSE platforms use Cipher as the main class for cryptographic algorithms.

Read the rest of this entry »

, ,

2 Comments

Windows 8

Dupa mai multe anunturi cu privire la noua platforma Windows, Windows 8, Steven Sinofsky, presedintele diviziei Windows a prezentat pe 2 iunie la conferinta D9 noua interafata Windows 8 pentru tablete.

De asemenea, Microsoft a lansat un fimulet ce prezinta o serie de caracteristici importante ale noii platforme.

Read the rest of this entry »

,

No Comments

J2ME MIDlet care foloseste servicii de localizare GPS şi Google Static Map API

Astazi, cele mai multe dispozitive mobile contin un modul GPS sau se pot conecta la unul utilizand servicii Bluetooth. Platforma Java de pe aceste dispozitive ofera suport pentru API-ul de localizare pentru J2ME definit de JSR-179, care permite dezvoltarea de aplicatii J2ME, MIDlet-uri, care pot obtine de la modulul GPS coordonatele geografice (latitudine si longitudine). De asemenea, aplicatii mobile pot integra servicii bazate pe localizare. Unul dintre serviciile cele mai folosite este furnizarea de harti cu ajutorul Google Maps sau Google Static Maps. A doua posibilitate este accesibila prin intermediul Google Maps API static V2 , care este un serviciu gratuit si deschis (nu mai necesita o cheie API Maps) este o solutie mai eficienta, deoarece minimizeaza transferuri de date in retea.

In acest articol este descrisa o aplicatie MIDlet complet functionala, care preia coordonatele GPS de la modulul dispozitivului mobil si le utilizeaza pentru a afisa o harta statica Google pentru acea locatie. Aplicatia poate fi testata pe emulator sau pe un dispozitiv real, care are un modul GPS incorporat.

Read the rest of this entry »

, , ,

No Comments