Word VBA: Schimbare proprietati imagini

Pentru a modifica proprietatile tuturor imaginilor dintr-un  document Word se utilizeaza colectiile Shapes (pentru obiecte ancorate) si/sau InlineShapes (pentru obiecte incadrate in paragrafe) accesibile prin intermediul obiectelor de tip Document (de exemplu prin ActiveDocument). Obiectele asociate imaginilor (de tip Shape si InlineShape) dispun de proprietatea PictureFormat prin intermediul careia pot fi modificate propritatile acestora (contrast, luminozitate, […]

Read More →
Crearea unei baze de date in Microsoft Access 2003

O baza de date contine informatii privind datele care urmeaza a fi stocate si administrate. Crearea unei baze de date Microsoft Access 2003 se realizeaza fie pornind de la o baza de date blank, fie de la un sablon de baza de date pus la dispozitie de aplicatia Microsoft Access 2003. Crearea unei baze de […]

Read More →