Posts Tagged Clasa de obiecte

How to: Define Events in Classes Built in VB.NET

Declaring events in a class built in VB.NET is done using Event specification. Defining event involves assigning the name and arguments providing.
Because an event is included in a class, the objects defined on that class may send messages related to event – raise. Transmission is accomplished by specification RaiseEvent. Assigning the event to procedure for event handling is done by specifications Handles or AddHandler [...].
Read the rest of this entry »

, , , ,

No Comments

How to: Define a Class in VB.NET

Class is an abstract representation of an entity. The object is a concrete manifestation of a class. The object is the structure that contains data and methods of handling data. An object contains data through fields and properties:
Read the rest of this entry »

, , , , , ,

1 Comment

Definirea enumerarilor in VB.NET

Enumerarile ofera un mod avantajos de lucru cu multimi de constante sau asocierea valorilor constante cu denumiri de constante. Enumerarile sunt tratate ca tipuri de date si sunt utilizate pentru a crea multimi de constante.
Avantaje ale utilizarii enumerarilor:

Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

1 Comment

Definirea modulelor in VB.NET

Un modul reprezinta unul dintre elementele de programare care contin cod sursa ce urmeaza a fi compilat si executat. Un element similar de programare este clasa de obiecte [...]. Spre deosebire de modul, clasa de obiecte poate fi adaptata cerintelor particulare ale dezvoltatorilor prin implementarea mostenirii.
Modulul este implementat cu ajutorul specificatiilor Module si End Module.

Read the rest of this entry »

, , , , , ,

7 Comments

Definirea si referirea unei structuri in VB.NET

Structura reprezinta un element de programare similar claselor de obiecte [...]. Diferenta consta in faptul ca structurile sunt tipuri valoare, in timp ce clasele de obiecte sunt tipuri referinta.
O variabila de tip valoare este declarata, iar la momentul executiei se aloca spatiu conform tipului de date declarat. Variabila de tip valoare este distrusa atunci cand se paraseste blocul in care a fost definita.
Read the rest of this entry »

, , , , , , , , ,

5 Comments

Implementarea interfetelor in VB.NET

Implementarea unei interfete in limbajul VB.NET se realizeaza prin cuvantul rezervat Implements. Interfetele pot fi implementate de catre clase de obiecte [...] si structuri [...]. O clasa de obiecte sau o structura pot implementa una sau mai multe interfete, separate prin operatorul , in VB.NET.
Lista de interfete implementate de clasa de obiecte/structura este data prin denumirile asociate acestora la definire [...].
Read the rest of this entry »

, , , , , , , , ,

1 Comment

Definirea interfetelor in VB.NET

Interfata reprezinta o multime de definitii privind  proprietati, metode si evenimente. Spre deosebire de clasele de obiecte [...], interfetele nu contin partea de implementare. Interfetele sunt implementate [...] de catre clasele de obiecte, dar se definesc ca entitati separate de acestea.
O clasa de obiecte care implementeaza o interfata trebuie sa implementeze toate elementele definite in acea interfata.
Read the rest of this entry »

, , , , , , , , ,

2 Comments

Definirea evenimentelor in clase de obiecte VB.NET

Declararea evenimentelor intr-o clasa de obiecte VB.NET se realizeaza cu ajutorul specificatiei Event. Definirea evenimentului presupune atribuirea denumirii si furnizarea argumentelor.
Prin includerea unui eveniment intr-o clasa de obiecte, obiectele definite pe baza clasei respective pot transmite mesaje asociate evenimentului – raise. Transmiterea se realizeaza prin specificatia RaiseEvent. Asocierea evenimentului cu procedura de tratare a lui se realizeaza prin specificatiile Handles sau AddHandler [...].
Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

No Comments

Definirea delegatilor in VB.NET

Delegatul este un pointer care permite apelul unei functii in mod indirect prin intermediul adresei de memorie a acesteia. Delegatul este utilizat pentru a apela metode ale altor obiecte. Este similar pointerului de functie utilizat in alte limbaje de programare. Diferenta consta in faptul ca delegatul este un tip referinta pe baza clasei System.Delegate.
Delegatii sunt folositori in situatiile in care aparitia unui eveniment determina apelul de handler-i de eveniment diferiti, in functie de contextul aparitiei evenimentului. Acest lucru impune asocierea dinamica a evenimentelor cu handler-ii de evenimente, fiind utilizati delegatii in acest scop.
Read the rest of this entry »

, , , , , , , , ,

2 Comments

Caracteristici ale evenimentelor in VB.NET

Evenimentul reprezinta un mesaj transmis de catre un obiect si care anunta aplicatia de producerea unui fapt.
Evenimentele sunt implementate folosind delegati [...].
Read the rest of this entry »

, , , , , , , , ,

4 Comments