Posts Tagged Metoda

How to: Define a Class in VB.NET

Class is an abstract representation of an entity. The object is a concrete manifestation of a class. The object is the structure that contains data and methods of handling data. An object contains data through fields and properties:
Read the rest of this entry »

, , , , , ,

1 Comment

Implementarea interfetelor in VB.NET

Implementarea unei interfete in limbajul VB.NET se realizeaza prin cuvantul rezervat Implements. Interfetele pot fi implementate de catre clase de obiecte [...] si structuri [...]. O clasa de obiecte sau o structura pot implementa una sau mai multe interfete, separate prin operatorul , in VB.NET.
Lista de interfete implementate de clasa de obiecte/structura este data prin denumirile asociate acestora la definire [...].
Read the rest of this entry »

, , , , , , , , ,

1 Comment

Definirea evenimentelor in clase de obiecte VB.NET

Declararea evenimentelor intr-o clasa de obiecte VB.NET se realizeaza cu ajutorul specificatiei Event. Definirea evenimentului presupune atribuirea denumirii si furnizarea argumentelor.
Prin includerea unui eveniment intr-o clasa de obiecte, obiectele definite pe baza clasei respective pot transmite mesaje asociate evenimentului – raise. Transmiterea se realizeaza prin specificatia RaiseEvent. Asocierea evenimentului cu procedura de tratare a lui se realizeaza prin specificatiile Handles sau AddHandler [...].
Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

No Comments

Definirea delegatilor in VB.NET

Delegatul este un pointer care permite apelul unei functii in mod indirect prin intermediul adresei de memorie a acesteia. Delegatul este utilizat pentru a apela metode ale altor obiecte. Este similar pointerului de functie utilizat in alte limbaje de programare. Diferenta consta in faptul ca delegatul este un tip referinta pe baza clasei System.Delegate.
Delegatii sunt folositori in situatiile in care aparitia unui eveniment determina apelul de handler-i de eveniment diferiti, in functie de contextul aparitiei evenimentului. Acest lucru impune asocierea dinamica a evenimentelor cu handler-ii de evenimente, fiind utilizati delegatii in acest scop.
Read the rest of this entry »

, , , , , , , , ,

2 Comments

Definirea unei clase de obiecte VB.NET

Clasa de obiecte este o reprezentare abstracta a unei entitati. Obiectul reprezinta o manifestare concreta a unei clase. Obiectul este structura care contine date si metode de manipulare a datelor.
Un obiect contine date prin intermediul campurilor si proprietatilor:
Read the rest of this entry »

, , , , , , , , , ,

9 Comments