Posts Tagged Obiect

How to: Define a Class in VB.NET

Class is an abstract representation of an entity. The object is a concrete manifestation of a class. The object is the structure that contains data and methods of handling data. An object contains data through fields and properties:
Read the rest of this entry »

, , , , , ,

1 Comment

Crearea unei conexiuni ADO.NET si utilizarea DataSet in VB.NET

Databinding reprezinta caracteristica a controalelor de interfata VB.NET de extragere si afisare a datelor dintr-o sursa de date (baza de date) intr-un mod transparent pentru utilizator. Fiecare control de interfata legat de o sursa de date poseda propriile proprietati.
Legarea controalelor de interfata cu surse de date se realizeaza prin clase suport definite in mediul de programare bazat pe .NET Framework. Un exemplu in acest sens este ADO.NET (System.Data) care creeaza o conexiune la o sursa de date (baza de date).

Read the rest of this entry »

, , , , , , , , ,

No Comments

How to: Define and Access a Variable in VB.NET

A variable corresponds to a location of memory, which stores values when performing calculations.
Variables are used in calculations, comparisons. They have established a name in the source program, and accessing the value stored in memory location is achieved by variable name.
Read the rest of this entry »

, , , , , , , , ,

No Comments

Definirea si referirea unei structuri in VB.NET

Structura reprezinta un element de programare similar claselor de obiecte [...]. Diferenta consta in faptul ca structurile sunt tipuri valoare, in timp ce clasele de obiecte sunt tipuri referinta.
O variabila de tip valoare este declarata, iar la momentul executiei se aloca spatiu conform tipului de date declarat. Variabila de tip valoare este distrusa atunci cand se paraseste blocul in care a fost definita.
Read the rest of this entry »

, , , , , , , , ,

5 Comments

Definirea evenimentelor in clase de obiecte VB.NET

Declararea evenimentelor intr-o clasa de obiecte VB.NET se realizeaza cu ajutorul specificatiei Event. Definirea evenimentului presupune atribuirea denumirii si furnizarea argumentelor.
Prin includerea unui eveniment intr-o clasa de obiecte, obiectele definite pe baza clasei respective pot transmite mesaje asociate evenimentului – raise. Transmiterea se realizeaza prin specificatia RaiseEvent. Asocierea evenimentului cu procedura de tratare a lui se realizeaza prin specificatiile Handles sau AddHandler [...].
Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

No Comments

Definirea delegatilor in VB.NET

Delegatul este un pointer care permite apelul unei functii in mod indirect prin intermediul adresei de memorie a acesteia. Delegatul este utilizat pentru a apela metode ale altor obiecte. Este similar pointerului de functie utilizat in alte limbaje de programare. Diferenta consta in faptul ca delegatul este un tip referinta pe baza clasei System.Delegate.
Delegatii sunt folositori in situatiile in care aparitia unui eveniment determina apelul de handler-i de eveniment diferiti, in functie de contextul aparitiei evenimentului. Acest lucru impune asocierea dinamica a evenimentelor cu handler-ii de evenimente, fiind utilizati delegatii in acest scop.
Read the rest of this entry »

, , , , , , , , ,

2 Comments

Caracteristici ale evenimentelor in VB.NET

Evenimentul reprezinta un mesaj transmis de catre un obiect si care anunta aplicatia de producerea unui fapt.
Evenimentele sunt implementate folosind delegati [...].
Read the rest of this entry »

, , , , , , , , ,

4 Comments

Definirea unei clase de obiecte VB.NET

Clasa de obiecte este o reprezentare abstracta a unei entitati. Obiectul reprezinta o manifestare concreta a unei clase. Obiectul este structura care contine date si metode de manipulare a datelor.
Un obiect contine date prin intermediul campurilor si proprietatilor:
Read the rest of this entry »

, , , , , , , , , ,

9 Comments

Definirea si referirea unei variabile VB.NET

O variabila corespunde unei locatii de memorie, care stocheaza valori la momentul efectuarii de calcule.
Variabilele sunt utilizate in calcule, comparatii. Ele au o denumire stabilita in program sursa, iar accesarea valorii stocate in locatia de memorie se realizeaza prin denumirea variabilei.
Read the rest of this entry »

, , , , , , , , ,

5 Comments