Posts Tagged Referire

How to: Implement Arithmetic of Pointers in C++

In C++ programming language, memory areas can be accessed indirectly through pointer type variable [...]. Also, available with a memory address, it ensures movement on memory areas from the memory address stored in the variable pointer. This is ensured by arithmetic operators and it is called arithmetic of pointers.
Read the rest of this entry »

, , , , , , , , ,

1 Comment

Utilizarea unei biblioteci DLL – Dynamic Link Library in C++ sub Visual Studio 2008

Utilizarea elementelor de programare incluse in biblioteci DLL [...] se realizeaza in aplicatii C++ cu respectarea anumitor reguli precizate mai jos.
Pentru a utiliza o biblioteca DLL in limbajul de programare C++ sub mediul de programare Visual Studio, se procedeaza astfel:

  • Crearea unui proiect C++ de tip Console application;
  • Definirea continutului pentru fisierul sursa care utilizeaza elemente incluse in biblioteca DLL;
  • Crearea fisierului executabil.

Read the rest of this entry »

, , , , , , , , ,

1 Comment

Implementarea aritmeticii de pointeri in C++

In limbajul de programare C++, zonele de memorie pot fi accesate indirect prin variabile de tip pointer [...]. De asemenea, avand la dispozitie o adresa de memorie, se asigura deplasarea pe zona de memorie pornind de la adresa stocata in variabila pointer. Acest lucru se asigura prin operatori aritmetici si poarta denumirea de aritmetica de pointeri.

Read the rest of this entry »

, , , , , , , , ,

1 Comment

How to: Define and Access a Variable in VB.NET

A variable corresponds to a location of memory, which stores values when performing calculations.
Variables are used in calculations, comparisons. They have established a name in the source program, and accessing the value stored in memory location is achieved by variable name.
Read the rest of this entry »

, , , , , , , , ,

No Comments

Definirea enumerarilor in VB.NET

Enumerarile ofera un mod avantajos de lucru cu multimi de constante sau asocierea valorilor constante cu denumiri de constante. Enumerarile sunt tratate ca tipuri de date si sunt utilizate pentru a crea multimi de constante.
Avantaje ale utilizarii enumerarilor:

Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

1 Comment

Definirea procedurilor de tip proprietate in VB.NET

In VB.NET, procedura proprietate reprezinta secventa de cod sursa de manipulare a unei caracteristici intr-un modul [...], clasa de obiecte [...] sau structura [...].
VB.NET pune la dispozitie urmatoarele proceduri de tip proprietate:

Read the rest of this entry »

, , , , , , , , ,

1 Comment

Definirea procedurilor in VB.NET

Procedura reprezinta un bloc de specificatii VB.NET incluse intr-o declaratie precum: Function, Sub, Operator, Get si Set. Toate specificatiile executabile VB.NET sunt incluse intr-o procedura.

Invocarea unei proceduri este cunoscuta si sub denumirea de apel de procedura si reprezinta momentul lansarii in executie a specificatiilor incluse in respectiva procedura. La sfarsitul executiei codului din procedura, controlul executiei se preda codului in punctul in care procedura a fost invocata.

Read the rest of this entry »

, , , , , , , , ,

2 Comments

Definirea unui ansamblu in VB.NET

Ansamblul reprezinta o colectie de tipuri si resurse ce formeaza o unitate functionala. Ansamblul formeaza unitatea fundamentala de implementare, controlul versiunilor, reutilizare, domeniul de activare si permisiunile de securitate pentru aplicatii bazate pe platforma .NET.

Intr-un ansamblu se include un manifest, similar unui cuprins:

Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

1 Comment

Definirea unui namespace in VB.NET

Termenul de namespace desemneaza o colectie de elemente de programare, organizate si clasificate pentru operatii de grupare si accesare facile.
Elementele de programare la nivel de namespace includ:
Read the rest of this entry »

, , , , , ,

1 Comment

Definirea si referirea unei structuri in VB.NET

Structura reprezinta un element de programare similar claselor de obiecte [...]. Diferenta consta in faptul ca structurile sunt tipuri valoare, in timp ce clasele de obiecte sunt tipuri referinta.
O variabila de tip valoare este declarata, iar la momentul executiei se aloca spatiu conform tipului de date declarat. Variabila de tip valoare este distrusa atunci cand se paraseste blocul in care a fost definita.
Read the rest of this entry »

, , , , , , , , ,

5 Comments