Posts Tagged Structura

Utilizarea sirurilor de caractere in limbajul de programare C++

In limbajul de programare C++, un sir de caractere se defineste in doua moduri:

  • vector de caractere – zona de memorie de lungime prestabilita care se rezerva la momentul compilarii aplicatiei;
  • pointer – contine adresa de memorie unde se stocheaza sirul de caractere; de regula, aceasta zona de memorie este alocata la momentul executiei aplicatiei.

Read the rest of this entry »

, , ,

No Comments

Tutorial Java – #4.2 Cum se copiaza in Java elementele unui vector in alt vector

In acest post sunt descrise modalitatile prin care se poate copia un vector in alt vector, la nivel de valori. Nu trebuie uitat faptul ca vectorii reprezinta in Java obiecte (Tutorial Java 6 – #4 Vectori) ceea ce inseamna ca numele vectorului, variabila prin care gestionam colectia de valori, este o referinta, un pointer, ce contine adresa primului element din vector.

Read the rest of this entry »

,

2 Comments

Tutorial Java 6 – #4 Vectori

In acest topic vom vedea cum definim si cum prelucram structuri de date de tip vector sau matrice in Java.

Un vector reprezinta in Java o forma particulara de obiect ce este utilizat pentru a stoca o lista de elemente omogene (fiecare element din vector are acelasi tip ca si tipul vectorului – tip de baza). Numarul de elemente din vector este fix si defineste lungimea acestuia.

, ,

3 Comments

Librarie de functii si proceduri pentru lucru cu matrici (masive bidimensionale) in limbajul C si C++ – Diferite prelucrari

Functiile de prelucrare in matrice sunt acele functii care fac diferite operatii matematice, operatii de interschimbare, numarare, modificare, stergere, inlocuire asupra elementelor unei matrice modificând-o in cele mai multe cazuri.

Read the rest of this entry »

,

No Comments

How to: Implement Interfaces in VB.NET

Implementing an interface in VB.NET is done by specification Implements. Interfaces can be implemented by classes [...] and structures [...]. A class or structure can implement one or more interfaces, separated by the operator , in VB.NET.
List of interfaces implemented by class/structure is given by their associated names at defining time [...].
Read the rest of this entry »

, , , ,

No Comments

Librarie de functii si proceduri pentru lucru cu matrici (masive bidimensionale) in limbajul C si C++ – Functii de comparare

Functiile de comparare a matricelor sunt folosite cu scopul de afla informatii despre o matrice sau un set de matrice din punctul de vedere al tipului unei matrice, a tipului elementelor ce o compun sau a numarului de aparitii in cadrul acelei matrice al unei chei definite de utilizator.

Read the rest of this entry »

,

No Comments

Librarie de functii si proceduri pentru lucru cu matrici (masive bidimensionale) in limbajul C si C++ – Proceduri de calcul

Tutoriale pe aceasta tema:

Acest tutoria include adunarea a doua matrice, inmultirea a doua matrice, transpunerea unei matrice, diferenta dintre doua matrice, inversa unei matrice ridicarea la putere a unei matrice etc.. Tot in aceasta clasa de proceduri sunt incluse si operatiile de adunare, scadere, inmultire si transpunere cu matrice vectorizate. De exemplu, suma a doua matrice vectorizate presupune transformarea matricelor in vectori, suma efectuandu-se acum intre doi vectori. Analog se realizeaza si scaderea, inmultirea si transpunerea matricei.

In continuare se prezinta procedurile care realizeaza operatiile specificate mai sus, precum si paralela intre modul de lucru cu o matrice alocata static si una alocata dinamic. Read the rest of this entry »

,

No Comments

Librarie de functii si proceduri pentru lucru cu matrici (masive bidimensionale) in limbajul C si C++ – Citire si Afisare

Pentru realizarea calculului matriceal este necesara existenta matricei sau matricelor. Crearea necorespunzatoare a obiectului de lucru, si anume matricea, duce la efecte total neasteptate. De aceea, pentru a fi lipsiti de neplaceri, atentia acordata acestor functii este maxima.

In calculul matriceal sunt incluse si functii de intrare si iesire. Aceste functii realizeaza:

  • crearea matricei, fie de la consola ca in cazul bibliotecii matrice.h, fie initializata cu zero ca in cazul clasei matrix( constructorul cu parametrii);
  • afisarea matricei pe ecran.

Cum in biblioteca de functii matrice.h se lucreaza cu o matrice de dimensiuni constante, iar in clasa matrix se utilizeaza o variabila de tip pointer, deci dinamic, sunt prezentate ambele moduri de creare( dinamic si static).

In continuare se prezinta functiile care realizeaza creare matricei. In practica se observa, ca pe langa matricea dorita, sunt folosite o serie de matrice ajutatoare cum ar fi matricea unitate, matricea booleana, matricea cu 1 pe o linie si in rest zero etc.. Functiile de creare a acestor matrice sunt functii de intrare, iar afisarea lor este realizata tot cu functii de iesire.
Read the rest of this entry »

,

1 Comment

Librarie de functii si proceduri pentru lucru cu matrici (masive bidimensionale) in limbajul C si C++ – Introducere

Library source: Librarie de functii si proceduri pentru lucru cu matrici in limbajul C si C++

Limbaj programare: C / C++
Data: 04.2002
Autori: Catalin Boja si Niculescu Silviu
Licenta: Creative Commons Attribution 3.0 License

Lucrarea de fata isi propune sa abordeze o serie de aspecte legate de construirea unei biblioteci de proceduri pentru solutionarea de probleme in care apar ca operanzi matricele. Primele capitole grupeaza subprograme pentru initializare, afisare, calcul matriceal. Ultimele capitole prezinta abordarea obiectuala a acestei probleme.S-a procedat la crearea unei biblioteci specializate pe calcule matriceale si la utilizarea in solutionarea de probleme practice.

Read the rest of this entry »

,

3 Comments

How to: Implement Operations on Stack and Queue Data Structures in C++

Stack is a logical data structure, its implementation in physical memory being made by using other data structures.
The components of the stack data structure have the same data type, which means that the stack is a homogeneous data structure.
There are two basic operations with stack: adding and removal of an item.
Manner of implementation for operations is given by the discipline of access: LIFO – Last In First Out.
All adds (push) and extractions (pop) are achieved at the same end of the implementation structure, called the stack top.
Read the rest of this entry »

, , , ,

2 Comments