Posts Tagged Tabel

Crearea unei conexiuni ADO.NET si utilizarea DataSet in VB.NET

Databinding reprezinta caracteristica a controalelor de interfata VB.NET de extragere si afisare a datelor dintr-o sursa de date (baza de date) intr-un mod transparent pentru utilizator. Fiecare control de interfata legat de o sursa de date poseda propriile proprietati.
Legarea controalelor de interfata cu surse de date se realizeaza prin clase suport definite in mediul de programare bazat pe .NET Framework. Un exemplu in acest sens este ADO.NET (System.Data) care creeaza o conexiune la o sursa de date (baza de date).

Read the rest of this entry »

, , , , , , , , ,

No Comments

Definirea relatiilor intre tabelele unei baze de date in VB.NET

Se considera tabelul ANGAJATI cu structura definita la [...]. Tabelul este inclus intr-o baza de date construita in VB.NET la [...], avand denumirea Ang.
Definirea unei relatii intre tabelele bazei de date presupune existenta a cel putin doua tabele. In baza de date Angajati.sdf, se adauga tabelul AccessAng prin care se defineste tipul de acces la resursele materiale, financiare si informationale ale organizatiei.

Read the rest of this entry »

, , , , , , , , ,

1 Comment

How to: Create the Structure of a Table Using Design View in Microsoft Access 2003

Creating a table using Design View in Access 2003 consists in explicit defining the data types [...] associated to the fields and their properties.
TableĀ EMPLOYEES is considered, having the following structure: IDAng, DenDep, Nume, Pren, Functia, AdrEmail, TelInt, Adresa, Loc, Jud, CodPost, TelAcs, TelJob, DataNast, DataAng, Obs.

Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

No Comments

Data Types Associated to the Fields Defined for a Table in Microsoft Access 2003

In Access 2003, each field of a table has associated a data type and properties of these ones.

Data types used to define fields in an Access 2003 table are:

Read the rest of this entry »

, , , , ,

1 Comment

Crearea unei baze de date in VB.NET

Baza de date este un termen ce desemneaza un fisier structurat, creat in vederea stocarii si administrarii datelor. Administrarea datelor in baze de date vizeaza operatii precum: regasirea, sortarea, gruparea si relationarea datelor.
Stocarea si administrarea datelor se realizeaza prin intermediul sistemelor de gestiune a bazelor de date SGBD. Un exemplu de astfel de SGBD este SQL Server. Mai mult, acesta este un SGBD Relational.

Read the rest of this entry »

, , , , , , , , ,

1 Comment

How to: Create a Table Object in a Database Microsoft Access 2003

Creating a table in a database Microsoft Access 2003 consists in:

  • selecting the type of object Tables in the Database Window [...];
  • command launch New in the toolbar of the Database Window;
  • selecting how to create the table from the list of the options in the dialog box New Table.

Read the rest of this entry »

, , , ,

1 Comment

Crearea structurii unui tabel inclus intr-o baza de date Microsoft Access 2003 utilizand Design View

Crearea unui tabel utilizand Design View in Access 2003 consta in definirea explicita a tipurilor de date [...] asociate campurilor si proprietatile acestora.

Se considera relatia ANGAJATI cu urmatoarea structura: IDAng, DenDep, Nume, Pren, Functia, AdrEmail, TelInt, Adresa, Loc, Jud, CodPost, TelAcs, TelJob, DataNast, DataAng, Obs.

Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

1 Comment

Tipurile de date asociate campurilor definite pentru o tabela Access 2003

Fiecare camp al unui tabel Access 2003 are asociate un tip de date si proprietati ale acestora.

Tipurile de date utilizate la definirea campurilor intr-o tabela Access 2003 sunt:

Read the rest of this entry »

, , , , ,

No Comments

Crearea unui obiect Table intr-o baza de date Microsoft Access 2003

Crearea unui tabel intr-o baza de date Microsoft Access 2003 consta in:

  • selectarea tipului de obiect Tables din Database Window [...];
  • lansarea comenzii New din bara de instrumente a ferestrei Database Window;
  • selectarea modului de creare a tabelului din lista de optiuni a casetei de dialog New Table.

Read the rest of this entry »

, , , ,

No Comments