Crearea structurii unui tabel inclus intr-o baza de date Microsoft Access 2003 utilizand Design View

Crearea unui tabel utilizand Design View in Access 2003 consta in definirea explicita a tipurilor de date […] asociate campurilor si proprietatile acestora.

Se considera relatia ANGAJATI cu urmatoarea structura: IDAng, DenDep, Nume, Pren, Functia, AdrEmail, TelInt, Adresa, Loc, Jud, CodPost, TelAcs, TelJob, DataNast, DataAng, Obs.

Relatia ANGAJATI este implementata in tabelul ANGAJATI creat in Design View din Access 2003. Campurile tabelului ANGAJATI au urmatoarele semnificatii, tipuri de date si proprietati asociate:

 • IDAng (ID angajat): tip Autonumber, proprietati modificate Caption: ID Angajat, Indexed: Yes (No Duplicates);
 • DenDep (denumire departament): tip Text, proprietati modificate Caption: Denumire departament, Allow Zero Length: No, Indexed: Yes (Duplicates OK), Unicode Compression: No;
 • Nume (nume angajat): tip Text, proprietati modificate Caption: Nume angajat, Allow Zero Lenght: No, Indexed: Yes (Duplicates OK), Unicode Compression: No;
 • Pren (prenume angajat): tip Text, proprietati modificate Caption: Prenume angajat, Allow Zero Lenght: No, Indexed: No, Unicode Compression: No;
 • Functia (functia angajatului in cadrul organizatiei): tip Text, proprietati modificate Caption: Functie angajat, Allow Zero Lenght: No, Indexed: No, Unicode Compression: No;
 • AdrEmail (adresa de e-mail angajat): tip Text, proprietati modificate Caption: Adresa de e-mail, Allow Zero Lenght: No, Indexed: Yes (Duplicates OK), Unicode Compression: No;
 • TelInt (telefon interior): tip Text, proprietati modificate Field Size: 30, Caption: Telefon interior, Allow Zero Lenght: No, Unicode Compression: No;
 • Adresa (adresa angajatului): tip Text, proprietati modificate Field Size: 255, Caption: Adresa angajat, Allow Zero Lenght: No, Unicode Compression: No;
 • Loc (localitatea de domiciliu): tip Text, proprietati modificate Caption: Localitate domiciliu, Allow Zero Lenght: No, Unicode Compression: No;
 • Jud (judetul de domiciliu): tip Text, proprietati modificate Caption: Judet domiciliu, Allow Zero Lenght: No, Unicode Compression: No;
 • CodPost (codul postal al domiciliului): tip Text, proprietati modificate Field Size: 20, Caption: Cod postal, Allow Zero Lenght: No, Indexed: Yes (Duplicates OK), Unicode Compression: No;
 • TelAcs (numar telefon domiciliu): tip Text, proprietati modificate Field Size: 30, Caption: Telefon domiciliu, Allow Zero Lenght: No, Unicode Compression: No;
 • TelJob (numar telefon loc de munca): tip Text, proprietati modificate Field Size: 30, Caption: Telefon loc de munca, Allow Zero Lenght: No, Unicode Compression: No;
 • DataNast (data nastere angajat): tip Date/Time, proprietati modificate Format: Short Date, Input Mask: 99.99.00;0, Caption: Data nastere;
 • DataAng (data angajare): tip Date/Time, proprietati modificate Format: Short Date, Input Mask: 99.99.00;0, Caption: Data angajare;
 • Obs (observatii privind angajatul): tip Memo, proprietati modificate Caption: Observatii, Allow Zero Lenght: No, Unicode Compression: No.

Semnificatiile proprietatilor modificate sunt:

 • Caption: eticheta campului la utilizarea sa intr-un formular;
 • Indexed: permite indexarea valorilor pentru cresterea vitezei de cautare si sortare a acestora;
 • Allow Zero Length: asigura permisiunea/restrictia cu privire existenta valorii campului;
 • Unicode Compression: asigura permisiunea/restrictia de compresie unicode a campului;
 • Field Size: numarul maxim de simboluri permis;
 • Format: sablonul de afisare a valorii dintr-un camp;
 • Input Mask: sablonul de introducere a valorii intr-un camp.
Crearea tabelului ANGAJATI in Design View

Structura tabelului ANGAJATI in Design View

Campul IDAng reprezinta cheia primara a tabelului. Cheia primara a unui tabel este formata din unul sau mai multe campuri, fiind utilizata pentru identificarea unica a unei inregistrari intr-un tabel.

O inregistrare dintr-un tabel reprezinta setul de valori asociat setului de campuri care defineste structura tabelului. Pentru tabelul ANGAJATI, inregistrarea contine datele caracteristice unui angajat. Numarul de inregistrari este egal cu numarul de angajati ai organizatiei.

In tabelul ANGAJATI, pentru a stabili campul cu rol de cheie primara se procedeaza astfel:

 • se selecteaza campul IDAng;
 • se activeaza meniul contextual si se selecteaza comanda Primary Key; o alta posibilitate este selectarea icon-ului Primary Key din bara de instrumente.