Crearea unui obiect Table intr-o baza de date Microsoft Access 2003

Crearea unui tabel intr-o baza de date Microsoft Access 2003 consta in:

  • selectarea tipului de obiect Tables din Database Window […];
  • lansarea comenzii New din bara de instrumente a ferestrei Database Window;
  • selectarea modului de creare a tabelului din lista de optiuni a casetei de dialog New Table.

Caseta de dialog New Table

Caseta de dialog New Table

Modalitati de creare a unui tabel in Access 2003:

  • Datasheet View: permite crearea unui tabel care contine un set de baza de campuri; deschiderea tabelului se realizeaza direct in Datasheet View pentru introducerea imediata a datelor; initial, structura tabelului contine 10 campuri avand denumirile Field1, Field2, …, Field10; tipul de date asociat campului este stabilit in functie de natura datelor introduse;
Crearea unui tabel in Datasheet View

Crearea unui tabel in Datasheet View

  • Design View: permite crearea unui tabel pentru care utilizatorul trebuie sa defineasca explicit tipurile de date asociate campurilor si proprietatile acestora;
Crearea unui tabel in Design View

Crearea unui tabel in Design View

  • Table Wizard: permite crearea unui tabel utilizand o aplicatie wizard inclusa in Microsoft Access 2003; aplicatia wizard asista utilizatorul in adaugarea de campuri in tabelul nou creat si asocierea proprietatilor adecvate pentru aceste campuri;
Crearea unui tabel cu aplicatia Table Wizard

Crearea unui tabel cu aplicatia Table Wizard

  • Import Table: permite crearea unui tabel prin importarea datelor dintr-o baza de date externa (Access, Lotus 1-2-3, Paradox, dBase) sau sursa de date externa (registre Excel, directoare Outlook sau Microsoft Exchange, XML, HTML, fisiere text, surse de date ODBC); bazele sau sursele de date externe sunt precizate in caseta de dialog Import afisata la selectia optiunii Import Table;
Crearea unui tabel utilizand Import Table

Crearea unui tabel utilizand Import Table

  • Link Table: permite crearea unui tabel legat de o alta baza de date sau sursa externa de date; legarea este precizata in caseta de dialog Link afisata la selectia optiunii Link Table.
Crearea unui tabel utilizand Link Table

Crearea unui tabel utilizand Link Table