Tipurile de date asociate campurilor definite pentru o tabela Access 2003

Fiecare camp al unui tabel Access 2003 are asociate un tip de date si proprietati ale acestora.

Tipurile de date utilizate la definirea campurilor intr-o tabela Access 2003 sunt:

  • Text: este tipul de date implicit; este stocat orice tip de caracter, inclusiv cifre; proprietatea Field Size stabileste numarul maxim de caractere care se stocheaza si are valori cuprinse intre 0 si 255 de pozitii;
  • Memo: este un tip similar cu tipul Text, dar stocheaza pana la 64.000 de caractere;
  • Number: este utilizat pentru stocarea valorilor numerice; proprietatea Field Size precizeaza dimensiunea si tipul valorii numerice;
  • Date/Time: este tipul de date utilizat pentru stocarea unei date calendaristice valide si a timpului orar; formatul de reprezentare a datei calendaristice si a timpului orar este precizat in proprietatea Format;
  • Currency: este utilizat pentru stocarea valorilor monetare in vederea efectuarii de calcule si comparatii monetare;
  • Autonumber: este tipul de date utilizat pentru stocarea unei valori unice asociata pentru fiecare inregistrare adaugata in tabel; valoarea este generata prin incrementarea ultimei valori sau prin generare aleatoare conform setarii din proprietatea New Values (valoarea Increment sau Random);
  • Yes/No: este utilizat pentru stocarea unei valori din maxim doua posibile: true sau false, yes sau no, on sau off conform setarii din proprietatea Format;
  • OLE Object: este tipul de date utilizat pentru stocarea unui obiect OLE (Object Linking and Embedding): foaie de calcul Excel, document Word, imagine, sunet, animatie inserat prin comanda Object… din meniul Insert;
  • Hyperlink: este tipul de date utilizat pentru stocarea unei hiperlegaturi catre o locatie a unui alt obiect din baza de date, document Office sau pagina Web; hiperlegatura se insereaza prin comanda Hyperlink… din meniul Insert;
  • Lookup Wizard: permite executia aplicatiei wizard Lookup Wizard care asista utilizatorul in operatia de conversie a campului intr-unul de tip lookup; initial, campul trebuie sa aiba asociat tipul de date Text, Number sau Yes/No.
Aplicatia Lookup Wizard

Aplicatia Lookup Wizard