Archive for category Access 2003

Crearea structurii unui tabel inclus intr-o baza de date Microsoft Access 2003 utilizand Design View

Crearea unui tabel utilizand Design View in Access 2003 consta in definirea explicita a tipurilor de date [...] asociate campurilor si proprietatile acestora.

Se considera relatia ANGAJATI cu urmatoarea structura: IDAng, DenDep, Nume, Pren, Functia, AdrEmail, TelInt, Adresa, Loc, Jud, CodPost, TelAcs, TelJob, DataNast, DataAng, Obs.

Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

1 Comment

Tipurile de date asociate campurilor definite pentru o tabela Access 2003

Fiecare camp al unui tabel Access 2003 are asociate un tip de date si proprietati ale acestora.

Tipurile de date utilizate la definirea campurilor intr-o tabela Access 2003 sunt:

Read the rest of this entry »

, , , , ,

No Comments

Crearea unui obiect Table intr-o baza de date Microsoft Access 2003

Crearea unui tabel intr-o baza de date Microsoft Access 2003 consta in:

  • selectarea tipului de obiect Tables din Database Window [...];
  • lansarea comenzii New din bara de instrumente a ferestrei Database Window;
  • selectarea modului de creare a tabelului din lista de optiuni a casetei de dialog New Table.

Read the rest of this entry »

, , , ,

No Comments

Crearea unei baze de date in Microsoft Access 2003

O baza de date contine informatii privind datele care urmeaza a fi stocate si administrate.

Crearea unei baze de date Microsoft Access 2003 se realizeaza fie pornind de la o baza de date blank, fie de la un sablon de baza de date pus la dispozitie de aplicatia Microsoft Access 2003.

Crearea unei baze de date blank Access 2003 consta in:

Read the rest of this entry »

, , ,

No Comments