Archive for category VB.NET

Crearea unei conexiuni ADO.NET si utilizarea DataSet in VB.NET

Databinding reprezinta caracteristica a controalelor de interfata VB.NET de extragere si afisare a datelor dintr-o sursa de date (baza de date) intr-un mod transparent pentru utilizator. Fiecare control de interfata legat de o sursa de date poseda propriile proprietati.
Legarea controalelor de interfata cu surse de date se realizeaza prin clase suport definite in mediul de programare bazat pe .NET Framework. Un exemplu in acest sens este ADO.NET (System.Data) care creeaza o conexiune la o sursa de date (baza de date).

Read the rest of this entry »

, , , , , , , , ,

No Comments

Definirea relatiilor intre tabelele unei baze de date in VB.NET

Se considera tabelul ANGAJATI cu structura definita la [...]. Tabelul este inclus intr-o baza de date construita in VB.NET la [...], avand denumirea Ang.
Definirea unei relatii intre tabelele bazei de date presupune existenta a cel putin doua tabele. In baza de date Angajati.sdf, se adauga tabelul AccessAng prin care se defineste tipul de acces la resursele materiale, financiare si informationale ale organizatiei.

Read the rest of this entry »

, , , , , , , , ,

1 Comment

Crearea unei baze de date in VB.NET

Baza de date este un termen ce desemneaza un fisier structurat, creat in vederea stocarii si administrarii datelor. Administrarea datelor in baze de date vizeaza operatii precum: regasirea, sortarea, gruparea si relationarea datelor.
Stocarea si administrarea datelor se realizeaza prin intermediul sistemelor de gestiune a bazelor de date SGBD. Un exemplu de astfel de SGBD este SQL Server. Mai mult, acesta este un SGBD Relational.

Read the rest of this entry »

, , , , , , , , ,

1 Comment

Mecanisme de transfer a argumentelor unei proceduri in VB.NET

O procedura [...] este invocata, apelata, intr-un context dat. Procedura executa secventa de cod sursa in mod repetat, utilizand date diferite la fiecare invocare a sa. Datele utilizate sunt reprezentate de variabile [...], constante si expresii transferate in procedura.
Parametrul reprezinta o valoare pe care procedura o asteapta la momentul invocarii. Definirea unei proceduri presupune si eventuala definire a listei de parametri.
Argumentul reprezinta valoarea furnizata parametrului procedurii la momentul invocarii acesteia. Argumentele reprezinta elemente cu valori diferite pentru invocari diferite ale procedurii.

Read the rest of this entry »

, , , , , , , , , ,

No Comments

Definirea enumerarilor in VB.NET

Enumerarile ofera un mod avantajos de lucru cu multimi de constante sau asocierea valorilor constante cu denumiri de constante. Enumerarile sunt tratate ca tipuri de date si sunt utilizate pentru a crea multimi de constante.
Avantaje ale utilizarii enumerarilor:

Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

1 Comment

Definirea procedurilor de tip proprietate in VB.NET

In VB.NET, procedura proprietate reprezinta secventa de cod sursa de manipulare a unei caracteristici intr-un modul [...], clasa de obiecte [...] sau structura [...].
VB.NET pune la dispozitie urmatoarele proceduri de tip proprietate:

Read the rest of this entry »

, , , , , , , , ,

1 Comment

Definirea modulelor in VB.NET

Un modul reprezinta unul dintre elementele de programare care contin cod sursa ce urmeaza a fi compilat si executat. Un element similar de programare este clasa de obiecte [...]. Spre deosebire de modul, clasa de obiecte poate fi adaptata cerintelor particulare ale dezvoltatorilor prin implementarea mostenirii.
Modulul este implementat cu ajutorul specificatiilor Module si End Module.

Read the rest of this entry »

, , , , , ,

7 Comments

Definirea procedurilor in VB.NET

Procedura reprezinta un bloc de specificatii VB.NET incluse intr-o declaratie precum: Function, Sub, Operator, Get si Set. Toate specificatiile executabile VB.NET sunt incluse intr-o procedura.

Invocarea unei proceduri este cunoscuta si sub denumirea de apel de procedura si reprezinta momentul lansarii in executie a specificatiilor incluse in respectiva procedura. La sfarsitul executiei codului din procedura, controlul executiei se preda codului in punctul in care procedura a fost invocata.

Read the rest of this entry »

, , , , , , , , ,

2 Comments

Definirea unui ansamblu in VB.NET

Ansamblul reprezinta o colectie de tipuri si resurse ce formeaza o unitate functionala. Ansamblul formeaza unitatea fundamentala de implementare, controlul versiunilor, reutilizare, domeniul de activare si permisiunile de securitate pentru aplicatii bazate pe platforma .NET.

Intr-un ansamblu se include un manifest, similar unui cuprins:

Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

1 Comment

Definirea unui namespace in VB.NET

Termenul de namespace desemneaza o colectie de elemente de programare, organizate si clasificate pentru operatii de grupare si accesare facile.
Elementele de programare la nivel de namespace includ:
Read the rest of this entry »

, , , , , ,

1 Comment