Posts Tagged matrice

Librarie de functii si proceduri pentru lucru cu matrici (masive bidimensionale) in limbajul C si C++ – Diferite prelucrari

Functiile de prelucrare in matrice sunt acele functii care fac diferite operatii matematice, operatii de interschimbare, numarare, modificare, stergere, inlocuire asupra elementelor unei matrice modificând-o in cele mai multe cazuri.

Read the rest of this entry »

,

No Comments

Librarie de functii si proceduri pentru lucru cu matrici (masive bidimensionale) in limbajul C si C++ – Functii de comparare

Functiile de comparare a matricelor sunt folosite cu scopul de afla informatii despre o matrice sau un set de matrice din punctul de vedere al tipului unei matrice, a tipului elementelor ce o compun sau a numarului de aparitii in cadrul acelei matrice al unei chei definite de utilizator.

Read the rest of this entry »

,

No Comments

Librarie de functii si proceduri pentru lucru cu matrici (masive bidimensionale) in limbajul C si C++ – Proceduri de calcul

Tutoriale pe aceasta tema:

Acest tutoria include adunarea a doua matrice, inmultirea a doua matrice, transpunerea unei matrice, diferenta dintre doua matrice, inversa unei matrice ridicarea la putere a unei matrice etc.. Tot in aceasta clasa de proceduri sunt incluse si operatiile de adunare, scadere, inmultire si transpunere cu matrice vectorizate. De exemplu, suma a doua matrice vectorizate presupune transformarea matricelor in vectori, suma efectuandu-se acum intre doi vectori. Analog se realizeaza si scaderea, inmultirea si transpunerea matricei.

In continuare se prezinta procedurile care realizeaza operatiile specificate mai sus, precum si paralela intre modul de lucru cu o matrice alocata static si una alocata dinamic. Read the rest of this entry »

,

No Comments

Librarie de functii si proceduri pentru lucru cu matrici (masive bidimensionale) in limbajul C si C++ – Citire si Afisare

Pentru realizarea calculului matriceal este necesara existenta matricei sau matricelor. Crearea necorespunzatoare a obiectului de lucru, si anume matricea, duce la efecte total neasteptate. De aceea, pentru a fi lipsiti de neplaceri, atentia acordata acestor functii este maxima.

In calculul matriceal sunt incluse si functii de intrare si iesire. Aceste functii realizeaza:

  • crearea matricei, fie de la consola ca in cazul bibliotecii matrice.h, fie initializata cu zero ca in cazul clasei matrix( constructorul cu parametrii);
  • afisarea matricei pe ecran.

Cum in biblioteca de functii matrice.h se lucreaza cu o matrice de dimensiuni constante, iar in clasa matrix se utilizeaza o variabila de tip pointer, deci dinamic, sunt prezentate ambele moduri de creare( dinamic si static).

In continuare se prezinta functiile care realizeaza creare matricei. In practica se observa, ca pe langa matricea dorita, sunt folosite o serie de matrice ajutatoare cum ar fi matricea unitate, matricea booleana, matricea cu 1 pe o linie si in rest zero etc.. Functiile de creare a acestor matrice sunt functii de intrare, iar afisarea lor este realizata tot cu functii de iesire.
Read the rest of this entry »

,

1 Comment

Librarie de functii si proceduri pentru lucru cu matrici (masive bidimensionale) in limbajul C si C++ – Introducere

Library source: Librarie de functii si proceduri pentru lucru cu matrici in limbajul C si C++

Limbaj programare: C / C++
Data: 04.2002
Autori: Catalin Boja si Niculescu Silviu
Licenta: Creative Commons Attribution 3.0 License

Lucrarea de fata isi propune sa abordeze o serie de aspecte legate de construirea unei biblioteci de proceduri pentru solutionarea de probleme in care apar ca operanzi matricele. Primele capitole grupeaza subprograme pentru initializare, afisare, calcul matriceal. Ultimele capitole prezinta abordarea obiectuala a acestei probleme.S-a procedat la crearea unei biblioteci specializate pe calcule matriceale si la utilizarea in solutionarea de probleme practice.

Read the rest of this entry »

,

3 Comments