Crearea unei baze de date in VB.NET

Baza de date este un termen ce desemneaza un fisier structurat, creat in vederea stocarii si administrarii datelor. Administrarea datelor in baze de date vizeaza operatii precum: regasirea, sortarea, gruparea si relationarea datelor.
Stocarea si administrarea datelor se realizeaza prin intermediul sistemelor de gestiune a bazelor de date SGBD. Un exemplu de astfel de SGBD este SQL Server. Mai mult, acesta este un SGBD Relational.


Teoria bazelor de date relationale specifica organizarea datelor in tabele care pot fi relationate: se stabilesc legaturi intre tabele pentru datele care fac parte din aceeasi categorie. Astfel, se reduce redundanta si creste integritatea datelor.
Reducerea redundantei si cresterea integritatii datelor se realizeaza printr-un proces de normalizare a datelor.
In categoria obiectelor incluse intr-o baza de date relationala face parte si tabelul. Obiectul de tip tabel contine coloane, linii, campuri (valoarea aflata la intersectia unei linii cu o coloana), tipuri de date asociate coloanelor, dimensiunea maxima a campurilor si posibilitatea de stocare a valorilor nule. De asemenea, un camp/o combinatie de campuri din structura tabelului trebuie sa aiba rol de cheie primara.
Cheia primara reprezinta campul/campurilor care asigura unicitatea unei inregistrari intr-o tabela. Inregistrarea este multimea valorilor asociate campurilor definite in structura tabelului.
Relationarea datelor stocate in tabele se realizeaza prin cheile primare si cheile externe. Cheia externa este campul dintr-un tabel care se leaga de cheia primara definita in alt tabel, identic din punct de vedere al tipului asociat definirii campului. Cheia externa trebuie asigure constrangerea de Referential Integrity pentru a asigura consistenta bazei de date din punctul de vedere al relatiile construire intre tabele. Astfel, intr-o tabela cheia externa trebuie sa contina doar valori ale cheii primare din tabelul cu care se stabileste o relatie.
Crearea unei baze de date in Visual Studio 2008 se realizeaza astfel:

  • crearea unei aplicatii pe baza sablonului Windows Forms Application;
  • din meniul Project, se selecteaza comanda Add New Item…;
Caseta de dialog Add New Item
Caseta de dialog Add New Item
  • din caseta de dialog Add New Item, se selecteaza Local Database; se denumeste baza de date creata ca fiind Angajati;
  • afisarea in Visual Studio a ferestrei Server Explorer prin aplicarea unui dublu-click pe denumirea bazei de date Angajati.sdf ce a fost introdusa in structura aplicatiei si vizualizata in fereastra Solution Explorer;
  • din fereastra Server Explorer, se acceseaza lista de tabele incluse in baza de date prin Data Connections/Angajati.sdf/Tables;
  • din meniul contextual al listei de tabele, se selecteaza Create Table, afisandu-se pe ecran caseta de dialog New Table;
Caseta de dialog New Table
Caseta de dialog New Table
  • se introduce denumirea tabelei in campul Name si se specifica structura tabelei prin definirea campurilor si a tipurilor de date asociate acestora.
Caseta de dialog Edit Table
Caseta de dialog Edit Table

Popularea cu date a unui tabel se realizeaza astfel:

  • din fereastra Server Explorer, se selecteaza tabelul din lista de tabele Tables;
  • din meniu contextual asociat tabelului, se selecteaza comanda Show Table Data; se afiseaza zona de editare a datelor in care se introduc valorile campurilor; inserarea datelor in tabel are loc automat la parasirea cursorului de mouse a inregistrarii curente.
Editarea datelor unei table in vizualizarea Show Table Data
Editarea datelor unei table in vizualizarea Show Table Data