Definirea si referirea unei variabile VB.NET

O variabila corespunde unei locatii de memorie, care stocheaza valori la momentul efectuarii de calcule.
Variabilele sunt utilizate in calcule, comparatii. Ele au o denumire stabilita in program sursa, iar accesarea valorii stocate in locatia de memorie se realizeaza prin denumirea variabilei.

In VB.NET, o variabila are asociat un tip de date […], fara a fi obligatorie asocierea la momentul definirii. In acest ultim caz, tipul de date asociat variabilei se deduce din valoarea de initializare.

Stocarea unei valori in locatia de memorie aferenta unei variabile se realizeaza prin includerea variabilei in operatii de atribuire.

Categorii de variabile:

 • membre: definite in module, clase, structuri;
 • locale: definite in subrutine.

Definirea variabilelor VB.NET se realizeaza cu ajutorul clauzei Dim. Asocierea unui tip de date se efectueaza cu clauza As.

Dim a As Integer = 10
Dim b = 15
Dim d, e As Boolean, f, g As Long

In exemplul anterior, variabilele a, d, e, f si g sunt definite avand asociate tipuri de date. Variabila b nu are asociat explicit tipul de date, acesta fiind stabilit Integer prin initializarea cu valoarea 15.

Definirea si referirea mai multor locatii de memorie folosind o singura variabila se realizeaza prin masive. Referirea unei valori dintr-un masiv se realizeaza printr-un index.

O variabila masiv are asociat un numar de dimensiuni. Dimensiunile reprezinta “directiile” in care se completeaza valorile. Capacitatea de stocare a unui masiv in VB.NET se determina ca produs al lungimilor dimensiunilor incrementate cu valoarea 1, fiind exprimata in numar de elemente.

Definirea variabilelor de tip masiv si referirea elementelor acestora se realizeaza astfel:

Dim vector(10) As Integer
a = b + vector(0)
Dim mat(10,10) As Double
a = a + mat(0,0)

In exemplul anterior, capacitatea de stocare a masivului unidimensional vector este de 11 elemente, respectiv 121 elemente (11 linii x 11 coloane) pentru masivul bidimensional mat. Fiecare element din cele 11 ale masivului vector este de tip Integer, iar pentru fiecare element din masivul mat se asociaza tipul de date Double.

Expresia vector(0) extrage valoarea primului element din masivul vector, iar expresia mat(0,0) refera valoarea elementului pozitionat pe linia 1, coloana 1 din masivul mat.

Clauza Dim pentru definirea unei variabile in VB.NET poate fi precedata de un modificator de acces pentru a stabili nivelul de acces din codul sursa la variabila definita. Modificatori de acces si semnificatiile acestora sunt:

 • Public: acces asigurat, fiind accesibila de catre orice cod sursa;
 • Protected: acces restrictionat codului sursa dezvoltat in afara clasei de obiecte […] sau a claselor derivate din aceasta si in care s-a definit variabila membra;
 • Friend: acces asigurat codului sursa dezvoltat in aceeasi entitate structurala a programului;
 • Protected Friend: uniune modificatori Protected si Friend;
 • Private: acces asigurat doar codului sursa inclus in tipul de date definit.

Alte elemente optionale de definire a unei variabile:

 • Shared: elementul definit (variabila) este asociata unei clase sau structuri, nu unei instante;
 • Shadows: elementul definit (variabila) redeclara sau ascunde un element sau o multime de elemente supraincarcate;
 • Static: variabile definite local isi continua existenta dupa terminarea subrutinei in care a fost definita, inclusiv valoarea sau valorile asociate acesteia;
 • ReadOnly: elementul definit (variabila) poate fi doar citit, nu si scris;
 • WithEvents: specific variabilelor obiect definite pe baza claselor de obiecte care trateaza evenimente […]; se precizeaza inainte de denumirea variabilei obiect sau a listei de variabile obiect.