Word VBA: Schimbare proprietati imagini

Pentru a modifica proprietatile tuturor imaginilor dintr-un  document Word se utilizeaza colectiile Shapes (pentru obiecte ancorate) si/sau InlineShapes (pentru obiecte incadrate in paragrafe) accesibile prin intermediul obiectelor de tip Document (de exemplu prin ActiveDocument). Obiectele asociate imaginilor (de tip Shape si InlineShape) dispun de proprietatea PictureFormat prin intermediul careia pot fi modificate propritatile acestora (contrast, luminozitate, […]

Read More →