Tutorial Excel 2003 – Bara de instrumente standard

Cele două bare de instrumente cu grad de utilizare ridicat sunt:

 • bara de instrumente standard (Standard); include funcţii utilizate în gestiunea registrului de lucru curent şi a unor componente din acesta;
 • bara de instrumente de formatare (Formatting); include funcţii utilizate în formatarea registrului de lucru şi a datelor din foile de lucru.
Excel 2003 - Bara de instrumente standard
Excel 2003 – Bara de instrumente standard

Bara de instrumente standard conţine o serie de butoane prin intermediul cărora se:

 1. mută bara în poziţia dorită de pe ecranul principal al aplicaţiei;
 2. deschide un registru de lucru nou; aceeaşi operaţie este posibilă din meniu prin intermediul opţiunii File New;
 3. clip_image004deschide un registru de lucru existent; prin intermediul ferestrei Open se caută registrul de lucru dorit; operaţia este echivalentă cu opţiunea File Open din meniu;
 4. clip_image006 salvează registru de lucru curent; în cazul în care registrul de lucru este nou creat, la salvarea acestuia aplicaţia cere utilizatorului să introducă numele registrului şi calea din memoria calculatorului unde v-a fi salvat; dacă registrul exista, acesta este salvat în acelaşi loc; opţiuni suplimentare pentru salvarea registrului de lucru se găsesc în meniul aplicaţiei Excell la opţiunea File; printre acestea aplicaţia oferă posibilitatea salvării conţinutului întregului registru de lucru sau doar a unei zone de date sub forma unei pagini Web; prin selecţia opţiunii File → Save as Web Page;
 5. clip_image008 setează opţiunea de protejare a registrului de lucru curent; ultimele versiuni de Excell permit utilizatorului să-şi protejeze datele prin blocarea accesului altor utilizatori registrul de lucru; securizarea fişierului se realizează prin implementarea unei parole;
 6. clip_image010activează opţiune de utilizare a poştei electronice pentru registrul de lucru curent; această opţiune facilitează trimiterea unui mesaj electronic care:
 • care să conţină ca ataşament registrul de lucru curent; clientul de poştă electronică curent deschide un nou mesaj gol care are ca titlu numele registrului de lucru şi care are ca ataşament fişierul Excell;
 • pentru care corpul mesajului să fie reprezentat de conţinutul foii de lucru curente; se deschide un nou mesaj electronic ce conţine informaţia din foaia de lucru;
 1. clip_image012 imprimă foaia de lucru curentă; este indicat înainte de a imprima informaţiile conţinute în foia de lucru ca utilizatorul să:
 • seteze zona de imprimat; acest lucru se face din meniul aplicaţiei Excel cu opţiunea: File Printing area Set printing area;
 • să vizualizeze zona de imprimat; în cele mai multe cazuri informaţiile din foaia de lucru curentă se întind pe dimensiuni mai mari decât o pagină normală şi atunci utilizatorul trebuie să seteze zonele de imprimare astfel încât să fie facilitat procesul de citire şi înţelegere a datelor imprimate; vizualizarea datelor înaintea imprimării se face din meniul aplicaţiei prin opţiunea File Printing preview sau din bara de instrumente standard cu butonul de pe poziţia 7;
 • să definească antetul şi subsolul paginii; aceste elemente sunt definite din meniul File → Page setup sau din View → Header and Footer, opţiuni ce se regăsesc în meniul aplicaţiei Excel.
 • procesul de imprimare cu setarea parametrilor imprimatei se realizează utilizând opţiunea File Print din meniul aoplicaţiei;
 1. clip_image014 vizualizează pagina de lucru curentă înainte de a fi imprimată; în cazul în care datele din foia de lucru ocupă un spaţiu mare, această opţiune permite utilizatorului să vadă modul în care sunt imprimate datele din foaia de lucru pe mai multe pagini şi astfel să le rearanjeze sau să stabilească zone de imprimare secundare; această operaţie este activată şi din meniul aplicaţiei prin opţiunea File Print preview;
 2. clip_image016activează instrumentul de corectare ortografică a documentului; foaia de lucru curentă este verificată ortografic în funcţie de limba setată de utilizator ca fiind limba curentă a documentului; verificarea ia în calcul doar acele celule în care se găsesc informaţii de tip text; instrumentul propune soluţii de corectare a greşelilor; corectarea este aplicată registrului de lucru şi prin opţiunea Tools Spelling
 3. clip_image018 caută informaţii în registrul sau în foaia de lucru curentă;
 4. clip_image020 decupează celule cu scopul de a fi mutate într-o poziţie nouă în cadrul aceleiaşi foaie de lucru sau într-o foaie de lucru nouă;
 5. clip_image022 copiază celule selectate într-o nouă poziţie dintr-un registru de lucru sau în alt document;
 6. lipirea celulelor copiate sau decupate la poziţia indicată de celula curentă din foaia de lucru;
 7. clip_image024 copiază modul de formatare a celulelor selectate pentru altă zonă de lucru; facilitează descrierea datelor astfel încât foaia de lucru să aibă un grad ridicat de reprezentativitate;
 8. anulează ultimele operaţii făcute în cadrul registrului de lucru curent; aplicaţia pune la dispoziţia utilizatorului o listă cu ultimele operaţii efectuate de acesta dând posibilitatea anulării oricărei dintre ele;
 9. reface ultimele operaţii făcute în cadrul registrului de lucru curent; utilizatorul poate alege refacerea oricărei operaţii;
 10. clip_image026 inserează în celula curentă o legătură (hyperlink)către o altă resursă; legătura este realizată de conţinutului celulei curente; destinaţia legăturii este indicată prin intermediul unui asistent de tip wizard, ea fiind de mai multe tipuri: pagină Web, un alt document, zone de date din registrul de lucru curent; meniul aplicaţiei inserarea unei legături de tip hyperlink se poate realiza şi prin intermediul opţiunii Insert Hyperlink sau din meniul contextual deschis prin Click dreapta pe celula selectată;
 11. clip_image028 însumează automat o serie de valori; butonul permite realizarea automată a sumei din  mai multe celule adiacente; acestea se găsesc pe acelaşi rând şi pe aceeaşi coloană ca şi celula selectată; în cazul în care există celule ce conţin valori numerice atât la stânga cât şi deasupra, suma este determinată pe baza celulelor din partea superioară; prin intermediul acestui buton, descris în figura 1, se pot aplica funcţii pentru determinarea mediei selecţiei, valorii minime, respectiv maxime şi a numărului de elemente din selecţie; din această zonă utilizatorul are acces prin opţiunea More Functions şi la colecţia de funcţii pusă la dispoziţie de Excel
Submeniu buton sumă automată.
Figura 1. Submeniu buton sumă automată.
 1. clip_image032 sortează descrescător selecţia de celule după prima coloană în cazul în care selecţia este compusă din mai multe serii de date; dacă zona de date ocupă mai multe coloane atunci sortarea are loc:
 • pe întreaga coloană pe care se găseşte celula selectată;
 • doar în cadrul selecţiei fără a afecta restul datelor;
 1. clip_image034 sortează crescător celulele selectate; se respectă aceleaşi reguli ca şi în cazul sortării descrescătoare; implementarea operaţiei de sortare a datelor se realizează şi prin opţiunea Data –> Sort din meniul aplicaţiei; utilizarea acestei modalităţi permite sortarea datelor după mai multe coloane;
 2. clip_image036 inserează diferite tipuri de diagrame şi grafice care să evidenţieze semnificaţia rezultatelor;
 3. clip_image038 activează bara de instrumente pentru desenare, Draw, utilizată pentru a insera în foaia de lucru curentă imagini şi alte tipuri de componente grafice: forme automate, linii, săgeţi, casete de text, elemente de tip wordart, elemente 3D;
 4. setează gradul de panoramare al foii de lucru curente; permite mărirea, respectiv micşorarea gradului de vizualizare a datelor din foia de lucru fără a afecta modul de formatare al acestora; utlizatorul poate alege gradul de panoramare dintr-o listă de valori predefinite sau introduce o valoarea numerică;
 5. clip_image040 activează instrumentul de ajutor al aplicaţiei;
 6. clip_image042 deschide meniul de realizare a unui Pivot Table;
 7. clip_image046inserează un comentariu nou; sunt utilizate pentru a creşte gradul de descriere a datelor din foaia de lucru; de cele mai multe ori prelucrările din foile de lucru au un grad ridicat de complexitate dat de numărul mare de date sau de diversitatea funcţiilor Comentariu in Excel 2003utilizate; comentariile sunt utilizate pentru a descrie semnificaţia unor rezultate finale sau intermediare, astfel încât să faciliteze interpretarea datelor sau continuarea prelucrărilor; comentariile pot fi inserate fie din meniul aplicaţiei prin opţiunea Insert Comments, fie din meniul contextual deschis prin Click – dreapta; comentariile sunt vizibile permanent, selectând Comment & Indicator din submeniul Tools → Options → View, sau sunt accesibile prin punctul de vizualizare, opţiunea Comment Indocator Only;
 8. clip_image048 inserează filtre automate pe zona de selecţie sau pe coloane; filtrele reprezintă instrumente ce permit vizualizarea doar a acelor date ce corespund criteriului de filtrare; figura X descrie aplicarea unui filtru automat şi utilizarea acestuia pentru a evidenţia doar anumite tipuri de date; eliminarea filtrului se face prin opţiunea Data ® Filter ® AutoFilter;
 9. inserează, respectiv, elimină butoane din bară;