Tutorial Excel 2003 – Bara de instrumente pentru formatare

Prelucrarea datelor din registrul de lucru nu se rezumă doar la a aplica diverse funcţii şi formule care să conducă la rezultatele finale. Din cauza numărului mare de date incluse în foia de lucru, utilizatorul este nevoit să evidenţieze anumite zone de date astfel încât să faciliteze citirea şi înţelegerea ulterioară a acestora.

Aplicaţia Excel pune la dispoziţia acestuia o serie de instrumente prin intermediul cărora datele sunt formatate:

 • evidenţierea anumitor zone prin folosirea culorilor de fond, culorilor pentru caractere, bordurilor;
 • aranjarea valorilor în cadrul celulei prin aplicarea de efecte sau stabilind poziţia;
 • regruparea celulelor prin compunere şi descompunere;
 • utilizarea mai multor moduri de vizualizare a datelor prin separarea foii de lucru sau fixarea anumitor celule.

Majoritatea instrumentelor de formatare a celulelor se regăsesc pentru a uşura efortul de utilizare în bara de formatare.

Excel 2003 - Bara de butoane pentru formatare
Figura 1. Bara de butoane pentru formatare.

Bara de instrumente pentru formatarea foii de lucru, descrisă în figura 1, conţine o serie de butoane ce permit:

 1. clip_image004 selectarea tipului de caracter cu care sunt scrise datele în celule;
 2. clip_image006 indicarea dimensiunii caracterelor;
 3. clip_image008 aplicarea de efecte caracterelor: bold, italic şi subliniere;
 4. clip_image010 poziţionarea informaţiilor din celule la stânga, la dreapta sau centrat;
 5. clip_image012 îmbinarea şi centrarea celulelor selectate rezultând o singură celulă; prin intermediul acestei facilităţi este posibilă realizarea de structuri de tip tabel în care semnificaţia datelor să fie evidenţiată, conform figurii X;
Formatarea foii de lucru prin imbinare de celule.
Figura 2. Formatarea foii de lucru prin îmbinare de celule.
 1. clip_image016 inserarea în celulele selectate a unui simbol monetar şi interpretarea valorilor numerice ca fiind sume monetare;
 2. clip_image018 interpretarea valorilor numerice ca reprezentând valori procentuale;
 3. clip_image020 reprezintă valorile numerice prin afişarea acestora cu separatorul ( . ) la mii şi cu separatorul ( , ) pentru a include şi partea zecimală;
 4. clip_image022 măreşte cu unu numărul de zecimale afişate pentru valoarea din celula curentă, respectiv, scade cu unu numărul de zecimale afişate pentru valoarea din celula curentă;
 5. clip_image024 măreşte, respectiv scade indentul valorii faţă de marginea din stânga a celulei selectate;
 6. clip_image026 afişează diferite borduri pentru celula curentă sau pentru selecţia de celule; prin deschiderea submeniului folosind simbolul săgeată aflat la dreapta butonului se pot alege mai multe formate de bordură;
 7. clip_image028 stabileşte culoarea de fundal a celulelor selectate; culoare se alege din paleta de culori ce se găseşte în submeniul butonului;
 8. clip_image030 stabileşte culoarea fontului din celula sau celulele selectate;
 9. clip_image032 aplică diferite modele de autoformatare celulelor selectate; modelele se aleg din meniul AutoFormatare, descris în figura 3, ce se deschide la selecţia acestui buton;
Şabloane de formatare
Figura 3. Şabloane de formatare
 1. clip_image036 deschide meniul de formatare a celulei; prin intermediul acestuia sunt setate:
 • tipul valorilor: general, număr, simbol monetar, contabil, dată, oră, procentaj, fracţie, ştiinţific, text, special, particularizat; la valorile numerice se poate stabili numărul de zecimale şi dacă să fie afişat separatorul (.) pentru valori mari;
 • alinierea valorilor în cadrul celulei;
 • caracteristicile caracterelor, precum şi efectele ce pot fi aplicate acestora;
 • bordura ce încadrează celula;
 • modelul de fundal al celulei;
 • protecţia şi ascunderea celulei;
 1. clip_image038 măreşte, respectiv, micşorează dimensiunea fontului;
 2. clip_image040 stabileşte modul de poziţionare a informaţiei în celulă;
 3. clip_image042 stabileşte modul de aranjare a informaţiilor în foaia de lucru astfel încât aceasta să fie citită de la stânga la dreapta cum este în mod curent sau de la dreapta la stânga.