Tutorial Excel 2003 – Scenarii si Goal Seek

Scenariile reprezintă simulări ale unor situaţii posibile, ce sunt reflectate prin mai multe valori ce le poate lua o celulă. Prin intermediul acestui instrument utilziatorul testează şi vizualizează diferite ipoteze verificând rezultatele ce se pot obţine în aceste cazuri.

Scenariul este construit pe baza celulelor ce au valori într-o mulţime fixă. Numărul de elemente ale mulţimii determină numărul de situaţii cărora li se asociază scenariu.

Se consideră situaţia din figura 1 ce descrie din punct de vedere financiar desfăşurarea unui spectacol. Mangerul acestui proiect doreşte elaborarea mai multor situaţii financiare posibile pentru a identifica resursele a căror modificare influenţează semnificativ profitul evenimentului.

Date scenariu
Figura 1. Date scenariu.

Generarea scenariilor se realizează utilizând mangerul de scenarii, accesibil prin opţiunea Tools → Scenarios.

Definirea unui scenariu.
Figura 2. Definirea unui scenariu.

Pentru a verifica rezultatul final al unei ipoteze, utilizatorul trebuie să parcurgă următorii paşi:

 1. selectarea unui scenariu existent;
 2. modificarea unui scenariu existent prin definirea / eliminarea variabilelor luate în considerare sau prin modificarea valorii acestora;
 3. adăugarea unui scenariu nou;
 4. stabilirea numelui scenariului; permite identificarea rapidă a acestuia;
 5. definirea listei de variabile ce vor lua valori noi conform ipotezei de lucru; se pot selecta mai multe celule prin intermediul tastei Ctrl şi a mouse-ului;
 6. descrierea scenariului pentru a fi utilizat la o dată anterioară;
 7. definirea ipotezei de verificat prin stabilirea noilor valori pentru variabilele selectate;
image
 1. rularea scenariului; variabilele selectate la pasul 5 vor lua noile valori, iar situaţia iniţială este astfel înlocuită de această ipoteză;
 2. generare rezumat scenariu; permite vizualizarea noilor rezultate fără a afecta situaţia curentă.

În cazul în care noua ipoteza Scenariu optimist se bazează pe o vânzare totală a biletelor, precum şi pe creşterea preţului biletelor cu 10%, atunci profitul aşteptat al spectacolului este dat de generarea rezumatului scenariului, figura 3.

Figura 3. Rezumat scenariu.
Figura 3. Rezumat scenariu.

Spre deosebire de scenarii, care testează situaţii ipotetice generând rezultatul acestora, aplicaţia Excel pune la dispoziţia utilizatorului un instrument care să-i permită identificarea valorilor independente pe baza rezultatului final. Instrumentul, Goal Seek, este activat din submeniul Tools al meniul principal şi permite stabilirea unei valori finale, ce este obţinută prin prelucrarea unei sau mai multor celule, pentru ca apoi să determine valoarea uneia dintre celulele utilizată în formulă astfel încât să conducă la rezultatul căutat.

Pentru a exemplifica, se consideră problema în care managerul spectacolului doreşte să identifice valoarea preţului biletului la balcon pentru care profitul atinge suma de 5000 RON. Etapele parcurse în acest scop sunt:

 1. activare instrument Tools → Goal Seek;
 2. selectare celulă obiectiv ce conţine rezultatul prelucrărilor a mai multor valori;
 3. stabilire nouă valoarea pentru rezultat;
 4. selectare celulă a cărei valoare trebuie modificată în vederea obţinerii rezultatului dorit; permite utilizarea unei singure celule;
 5. vizualizare rezultate Goal Seek.
Utilizare Goal Seek
Figura 4. Utilizare Goal Seek.

Această tehnică de căutare a rezultatului indică cu cât trebuie modificat un parametru pentru ca rezultatul final să atingă nivelul specificat.

Dacă se doreşte implementarea unor analize cu grad ridicat de complexitate, utilizatorul are la dispoziţie o serie de instrumente suplimentare ce sunt activate prin opţiunea Tools → Add_Ins a aplicaţiei Excel.

Instrumentele sunt:

image
 1. Analysis ToolPak pune la dispoziţie o colecţie de funcţii ce sunt utilizate în analize statistice şi financiare;
 2. Analysis ToolPak – VBA conţine o serie de funcţii VBA (Visual Basic for Application) pentru Analysis ToolPack;
 3. Conditional Sum Wizard reprezintă asistent de generare şi editare a sumelor condiţionate;
 4. Euro Currency Tools dă posibilitatea realizării de conversii rapide în diferite valute;
 5. Internet Assistant VBA permite publicarea pe Internet a datelor Excel prin facilităţi VBA;
 6. Lookup Wizard – permite generarea automată a unei formule de căutare de valori aflate la intersecţia a două criterii de căutare;
 7. Solver Add-in reprezintă un instrument informatice de optimizare care extinde gradul de acoperire al Goal Seek-ului prin determinarea de valori posibile pentru mai mult de o singură variabilă; permite rezolvarea unor probleme de programare lineară, de tipul algoritmului SIMPLEX.