Tutorial Excel 2003 – Macrodefinitii si elemente de programare VBA

Macrodefintiile reprezinta functii definite de utilizator pentru a automatiza o serie de operatii cu grad ridicat de utilizare. Utilizarea macrodefiniitiilor trebuie precedata de stabilirea nivelului de securitate in cadrul aplicatiei Excel. Astfel aplicatia permite rularea de macrodefinitii care nu sunt semnate si autentificate de catre producator. Pentru a modifica nivelul de securitate se deschide meniul […]

Read More →
Word VBA: Schimbare proprietati imagini

Pentru a modifica proprietatile tuturor imaginilor dintr-un  document Word se utilizeaza colectiile Shapes (pentru obiecte ancorate) si/sau InlineShapes (pentru obiecte incadrate in paragrafe) accesibile prin intermediul obiectelor de tip Document (de exemplu prin ActiveDocument). Obiectele asociate imaginilor (de tip Shape si InlineShape) dispun de proprietatea PictureFormat prin intermediul careia pot fi modificate propritatile acestora (contrast, luminozitate, […]

Read More →