Tutorial Excel 2003 – Cum se redimensioneaza celulele

În cazul în care valoarea dintr-o celulă este prea mare pentru a putea fi afişată, aplicaţia Excel oferă o serie de alternative astfel încât să permită utilizatorului să identifice valorile căutate:

  • transformă valorile numerice mari din format zecimal în format exponenţial;
  • trunchează valoarea prin rotunjiri, în special în cazul numerelor ce au parte zecimală;
  • afişează o parte din valoare; situaţia aceasta se întâlneşte cel mai des în cazul textelor.

Dacă aplicaţie nu poate utiliza oricare din metodele anterioare fără a afecta formatul indicat de utilizator, indică această situaţie particulară prin afişarea simbolului #.

Soluţia este ca utilizatorul să redimensioneze lăţimea coloanei sau înălţimea liniei prin:

  1. definirea exactă a dimensiunii; se selectează linia sau coloana respectivă şi executând cu mouse-ul clic – dreapta în interiorul ei se alege din meniul contextual opţiunea Row Height, respectiv, Column Width; în fereastra ce se deschide se trece noua dimensiune; odată selectată linia sau coloana, aceeaşi operaţie se realizează şi din meniul aplicaţiei prin opţiunea Format > Column > Column Width, pentru coloane şi Format –> Row > Row Height, pentru rânduri;
  2. stabilirea vizuală a dimensiunii; se poziţionează mouse-ul la marginea din dreapta a numelui coloanei sau la marginea inferioară a numelui liniei ce trebuie modificată; dacă cursorul mouse-ului se modifică în simbolul ←|→, se execută clic stânga şi se redimensionează elementul;
  3. utilizarea funcţiei AutoFit; permite redimensionarea automată a liniei sau coloanei astfel încât să fie vizibilă orice valoarea existentă; se poziţionează mouse-ul la marginea din dreapta a numelui coloanei sau la marginea inferioară a numelui liniei ce trebuie modificată; dacă cursorul mouse-ului se modifică în simbolul, se execută dublu clic – stânga şi astfel modificarea dimensiunii s-a realizat automat; aceeaşi operaţie se realizează din meniul aplicaţiei după selecţia liniei sau coloanei cu opţiunea Format > Row > Auto Fit, respectiv Format > Column > Auto Fit.