Tutorial Excel 2003 – Lucru cu panouri

Deoarece dimensiunea foilor de lucru nu permite de cele mai multe ori vizualizarea tuturor datelor, utilizatorul are la dispoziţie două facilităţi ale aplicaţiei Excel:

  • partajarea mediului de lucru;
  • îngheţarea zonelor de celule;

care fixează vizual zone de date specificate.

Partajarea mediului de lucru implică împărţirea mediului de lucru în mai multe ferestre în care se poate vizualiza independent toate datele din foaia de lucru curentă.

Împărţirea foii de lucru în panouri se realizează prin:

Împărţirea în panouri a mediului de lucru.
Figura 1. Împărţirea în panouri a mediului de lucru.

1. Se selectează celula la intersecţia căreia mediul de lucru se împarte în patru panouri derulabile;

2. Se selectează comanda Window –> Split din meniul aplicaţiei;

3. Acelaşi efect poate fi realizat şi prin utilizarea celor două butoane speciale; prin mutarea acestora în cadrul foii de lucru se stabileşte poziţia celor patru panouri; această metodă permite partajarea mediului de lucru doar în două panouri verticale sau orizontale;

4. Eliminarea panourilor se face prin opţiunea Window –> Remove Split sau prin intermediului mouse-ului executând dublu clic pe bara de separare a panourilor.

Îngheţarea anumitor zone foloseşte avantajele metodei de împărţire a mediului de lucru şi fixează panoul din colţul stânga – sus pentru a rămâne în permanenţă vizibil.

Etapele ce trebuie parcurse pentru a fixa o serie de celule sunt:

  1. se selectează celula la intersecţia căreia se află colţul din dreapta – jos al zonei de celule ce se doreşte a fi permanent vizibilă; dacă foaia de lucru este deja împărţită în panouri se trece la etapa următoare;
  2. se selectează opţiunea Window –> Freeze Panes;

eliminarea efectului de îngheţare a panourilor se realizează prin comanda Window –> Unfreeze Panes.