Tutorial Excel 2003 – Mediul de lucru

Utilizarea aplicaţiei Microsoft Excel în rezolvarea diferitelor probleme necesită cunoaşterea şi personalizarea mediului de lucru astfel încât procesul de prelucrare a datelor să fie eficientizat. Fereastra principală a aplicaţiei Excel, descrisă în figura 1, conţine elementele:

 • bara de titlu descrie numele registrului de lucru deschis;
 • bara de stare prezintă diferite informaţii despre comenzile utilizate; indică starea curentă a unor taste speciale de pe tastatură care definesc moduri particulare de lucru: inserare caractere cu majuscule – Caps Lock; utilizarea grupului de nouă taste din dreapta pentru a insera cifre sau pentru a naviga în cadrul documentului – Num Lock; activarea modului suprascriere – Insert; utilizarea tastelor pentru a naviga printre celulele din foaia de lucru sau pentru a muta porţiunea vizibilă din cadrul foii de lucru fără a selecta celule – Scroll Lock;
 • bara de ajutor permite căutarea de informaţii cu privire la utilizarea aplicaţiei; căutarea este bazată pe cuvinte cheie şi are loc în documentaţia instalată odată cu Excel-ul;
 • bara de formule descrie conţinutul celulei active şi permite modificarea acestuia; dacă valoarea celulei este obţinută în urma prelucrării unei formule atunci expresia acesteia este vizibilă în bara de formule;
 • meniul aplicaţiei permite accesul la toate funcţiile aplicaţiei Excel;
 • bara de instrumente facilitează utilizarea rapidă a funcţiilor Excel prin intermediul butoanelor;
 • selecţia curentă indică prin intermediul unui chenar celulele selectate;
 • bara de navigare prin foile de lucru este utilizată pentru a selecta foaia de lucru activă din registrul de lucru curent;
 • caseta de nume descrie adresa celulei curente;
 • barele de defilare sunt utilizate pentru deplasarea în cadrul documentelor.
Fereastra principală a aplicaţiei Microsoft Excel.
Figura 1. Fereastra principală a aplicaţiei Microsoft Excel.

Bara de instrumente conţine butoane ce sunt asociate diferitelor funcţii din meniul aplicaţiei Excel. Acestea sunt grupate pe seturi de instrumente (toolbar) în funcţie de scopul lor. Toolbar-urile sunt adăugate în bara de instrumente şi devin accesibile utilizatorului prin:

 • utilizarea butonului din dreapta al mouse-ului în orice zonă a barei de instrumente; din meniul contextual se alege toolbar-ul dorit;
 • selectarea opţiunii View → Toolbars din meniul aplicaţiei.

Aplicaţia Excell pune la dispoziţia utilizatorului 19 bare de instrumente ce pot fi afişate în mediul de lucru. Fiecare din aceste bare poate fi particularizată prin adăugarea, respectiv, eliminarea de butoane.

La nivel foii de lucru utilizatorul lucrează cu o singură celulă sau cu selecţii de mai multe celule. Selectarea unei zone de lucru compusă din una sau mai multe celule se realizează prin:

 1. inserarea în caseta de nume a adresei ce se doreşte a fi selectată;
 2. realizarea unui clic cu butonul din stânga al mouse-ului pe celulă;
 3. utilizarea butonului de selecţie totală pentru a selecta toate celulele din foaia de lucru;
 4. clic cu butonul din stânga al mouse-ului pe numărul rândului pentru a selecta toate celulele aflate la această poziţiei;
 5. clic cu butonul din stânga al mouse-ului pe numele coloanei pentru a selecta toate celulele aflate la această poziţiei;
 6. realizarea unei selecţii cu mouse-ul ţinând butonul din stânga apăsat;
 7. folosirea tastei Ctrl pentru a selecta celule ce nu sunt adiacente;
Metode de selectie a celulelor.
Figura 2. Metode de selecţie a celulelor.

Pentru a naviga în cadrul foii de lucru se foloseşte în cele mai multe cazuri mouse-ul, însă aplicaţia pune la dispoziţia utilizatorului o serie de taste şi combinaţii de taste,, descrise în tabelul X, a căror utilizare minimizează timpul de lucru.

Tabel 1. Taste pentru navigarea în cadrul foii de lucru Excel.

TastăAcţiune
Săgeata în susDeplasare o celulă în sus
Săgeata în josDeplasare o celulă în jos
Săgeată stângaDeplasare o celulă la stânga
Săgeată dreaptaDeplasare o celulă la dreapta
TabDeplasare o celulă la dreapta
Shift + TabDeplasare o celulă la stânga
HomeDeplasare la începutul rândului curent
Ctrl+HomeDeplasare la celula A1
Ctrl+EndDeplasare la ultima celulă ce conţine date
image

Pentru a ajuta utilizatorul în realizarea de prelucrări complexe, aplicaţie permite asocierea de nume celulelor care vor fi inserate în formule şi care conţin valori semnificative în cadrul foii de lucru. Definirea numelui unei celule se realizează prin:

 1. selecţie celulă;
 2. selectare opţiune Insert → Name → Define din meniul aplicaţiei;
 3. definire nume celulă; implicit aplicaţie propune ca nume pentru celulă valoarea celulei etichetă;
 4. asociere nume; se pot defini mai multe nume pentru aceeaşi celulă.

Inserarea valorilor în cadrul celulei curente se realizează prin:

 • introducerea unei valori de la tastatură;
 • editarea unei formule în bara de formule care apoi să fie evaluată de către aplicaţie.